ארכיון פוסטים מהקטגוריה "בית דין רבני"

הכרזת אישה כמורדת

יום שני, 26 בספטמבר, 2011

בין הדין הרבני יכול להחליט על הכרזת אישה כמורדת, ואז בית משפט לענייני משפחה כפוף להחלטתו בעניין זה. מי היא אישה מורדת? מתי מחליטים על הכרזת אישה כמורדת ומה המשמעות של כל זה מבחינה משפטית בעת הליך גירושין?

מה היא אישה מורדת

קיימים מספר מקרים בעקבותיהם מחליט בית הדין הרבני על הכרזת אישה כמורדת, בין היתר – המקרים הבאים:

  • אישה המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה ללא סיבה מוצדקת וסבירה. מדובר גם על סירוב לבקשתו וגם אם היא מחליטה להפסיק לקיים עימו יחסי אישות על דעת עצמה.
  • אישה העוזבת את הבית המשותף שלה ושל בעלה (לא לשם מגורים עם בן זוג אחר שאז מדובר בניאוף).
  • האישה מסרבת לעשות עבודות בית אשר על פי ההלכה היהודית היא מחויבת לעשותן (היום, למרות שנטל עבודות הבית אינו רובץ רק על כתפי האישה, אך במקרים מסוימים סירובה של האישה לבצע מטלות מסוימות עלול להפוך אותה למורדת).

משמעות והשלכות

כאשר אישה מוכרזת כמורדת – יש לכך השלכות מרחיקות לכת לגבי מעמדה וזכויותיה. על פי היהדות כאשר מחליטים על הכרזת אישה כמורדת היא מאבדת את זכותה לקבלת מזונות אישה מבעלה – אלה המזונות הניתנים לה כל עוד היא נשואה לבעלה, מאבדת את זכותה לכתובה, והיא עלולה להיות מחויבת על פי פסק דין לקבל גט מבעלה, ולהתגרש אף בעל כורחה.

ככלל בין אם ענייני הרכוש של בני הזוג נידונים בבית דין רבני, ובין אם הם נידונים בבית המשפט, אין הדבר מהווה שיקול יחיד שגורם לחלוקת רכוש לא שוויונית, אולם אין מן הנמנע כי במקרים מסוימים, ובמיוחד בבית הדין הרבני הדבר ישפיע גם על אופן חלוקת הרכוש כאשר אישה מורדת או בעל מורד, וזאת בהתאם לשיקול הדעת המוקנה לדיין ולשופט בבואו לאזן את הנכסים, בהתאם לסעיף 8 לחוק יחסי ממון.

בתי הדין וסמכותם בנושא

כאמור, רק בית הדין יכול להכריז על אישה כמורדת ולא בית משפט לענייני משפחה. אם הוכרזה אישה כמורדת בבית הדין, בבית משפט לענייני משפחה נדונים ענייני בני הזוג בכפוף להחלטת בית הדין. אולם, קיימת סמכות לבית משפט לענייני משפחה להחליט על הכרזת אישה כמורדת, החלטה אגבית, לצרכים שונים הקשורים בסכסוך בין בני הזוג כמו השאלה לגבי מזונות האישה.

חשוב לדעת כי גם אם בת זוגך הוכרזה כמורדת, סביר להניח כי היא לא תודה בנסיבות אשר הביאו להחלטה על הכרזת אישה כמורדת. לכן יכול להיות שתידרש להביא הוכחות וראיות שונות לבית הדין או לבית המשפט על מנת להוכיח זאת. מאידך, אם את אישה אשר הוחלט להכריז עליה כמורדת, את עשויה לאבד הרבה מזכויותייך.

לא משנה באיזה צד של המתרס אתם נמצאים, במקרה של הכרזת אישה כמורדת, בין אם אתה הבעל ובין אם את האישה, חשוב להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה אשר יכול לסייע לכם בכל הקשור להכרזת אישה כמורדת, ולהקל עליכם, עד כמה שניתן, את ההליך כולו.

נישואין אזרחיים

יום שני, 22 באוגוסט, 2011

המושג נישואין אזרחיים, אשר ראשיתו כבר במאה ה- 17, הפך למושג מוכר ומקובל ברוב מדינות המערב. כיום ישנם אנשים המעוניינים, בשל סיבות שונות, להינשא בנישואין אזרחיים, המאפשרים להם להיות מוכרים כזוג נשוי לכל דבר.

מה הם נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים מתייחסים למעשה לנישואין אשר מעמדם הפורמאלי ניתן להם ע"י נציג רשות אזרחית ולא ע"י נציג מוסד דתי. נישואין אזרחיים, מעצם הגדרתם, מהווים בעצם התקשרות חוזית, בה שני בני אדם בוחרים לחיות יחדיו כזוג נשוי, מתוך רצון ועל כל המשתמע מכך. נישואין אזרחיים נעשים ע"י פקידי המדינה בה הם מתקיימים והם נטולי פולחן דתי (חופה, כתובה וכד').

נישואין אזרחיים בישראל

בישראל חל איסור על עריכת נישואין אזרחיים אך בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים מחוץ לגבולות הארץ, ולהם מסמכים המאשרים את היותם נשואים, זוכים להכרה במעמדם כזוג נשוי ומכורח זה – לזכויות ולהטבות להם זכאים זוגות נשואים (כמו הלוואות שונות, זכויות במשכנתא, נקודות זיכוי במס הכנסה ועוד), ומכאן, גם להכרה במעמדם משפסקו הנישואין (גירושין, אלמנות).

ישנם אזרחים ישראלים הבוחרים להינשא מעבר לים בשל סיבות שונות: מכיוון שהם פסולי חיתון מבחינת החוק הדתי (כהן וגרושה, זוג חד מיני, זוג בעלי דתות שונות, ממזרים וכד'), מכיוון שלא התגוררו בארץ ובמדינת הולדתם יכלו להינשא רק באמצעות נישואין אזרחיים, או מכיוון שאינם חפצים להינשא בטקס דתי. כך או כך, עם הגיעם לארץ והצגת המסמכים המאשרים את היותם זוג נשוי, הם מוכרים כזוג נשוי ברישומם במשרד הפנים.

מה קורה כאשר נישואין אזרחיים מגיעים לסיומם

אם נתאלמן אחד מבני הזוג, הוא זכאי לזכויות והטבות להם זכאים אלמנים ואלמנות (קצבאות שונות, נקודות זכות ועוד).

במידה ובני הזוג הינם יהודים אזרחי המדינה ובחרו להתגרש, למרות שהתחתנו בנישואין אזרחיים, המקום שבו הם מתגרשים הוא בבית הדין הרבני (כמובן לא מדובר בזוגות חד מיניים או בבני זוג בעלי דת שונה – משום שבמקרים אלו בתי הדין אינם מכירים בנישואין אלו). פעמים זוגות אלו לא יצטרכו גט ולא טקס גירושין מסורתי, אלא בהסדרת הסכם הגירושין שלהם מבחינה משפטית בלבד, ובית הדין יפסוק על התרת הנישואין.

אולם במקרים רבים זוגות אשר נישאו בנישואין אזרחיים, יצטרכו להסדיר גם מתן גט, או לכל הפחות גט לחומרא משום שמבחינה הלכתית, למרות שלא נישאו בטקס נישואין דתי, הם נחשבים כנשואים.

במקרים רבים, כמו בנישואין של בני זוג בעלי דת שונה או חסרי דת, ובמקרים של נישואין של בני זוג חד- מיניים יצטרכו בני הזוג שנישאו בנישואין אזרחיים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לצורך התרת הנישואין והסדרת חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים ביניהם.

הסכם ממון או הסכם טרום נישואין

זוגות רבים, ללא קשר להליך הנישואין שלהם (דתי או אזרחי) בוחרים לחתום על הסכם טרום נישואין או הסכם ממון, בו מסכימים הצדדים על סעיפים שונים במידה והנישואין הסתיימו. הסכם הינו חשוב מאד בייחוד כשמדובר בנישואין אזרחיים בהם אין כל מסמך דתי באשר למעמדם של בני הזוג במקרה של גירושין.

בני זוג אשר נישאו באמצעות נישואין אזרחיים, נחשבים לזוג נשוי לכל דבר ועניין, ולכן גם בבואם להתגרש, עליהם לעבור הליך גירושין אזרחי או דתי בהתאם לנסיבות.

גירושין של זוג הנישא בנישואין אזרחיים במידה מסוימת קשים יותר כיוון שאין ממסד דתי בעל חוקים ברורים מאחוריך, מצד שני, במקרים מסוימים יהיה קל יותר להתגרש מנישואין אזרחיים כיוון שאין צורך בגט ובעדים. בכל מקרה, רצוי להיעזר בעורך דין לענייני משפחה אשר יסייע לכם לעבור את ההליך הזה בצורה הטובה ביותר.

גירושין – לבחור בעורך דין או בטוען רבני

יום רביעי, 20 ביולי, 2011

גירושין הוא הליך כואב ולא נעים לאף אחד מהצדדים והוא מגיע כשבני הזוג מחליטים לסיים את הנישואים בניהם. במידה ובני הזוג אינם מצליחים להגיע להסכמות בדבר אופן הפירוד ביניהם הם יצטרכו לפנות אל בית דין רבני או לחילופין יצטרכו לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה בכדי שגורמים אלה יוכלו לבצע עבורם את ההחלטות לגבי הדרך שיפרקו את השותפות בניהם.

מהו טוען רבני?

לפני שמחליטים למי לגשת קודם כל יש לוודא האם אתם יודעים מהו טוען רבני?

ובכן, טוען רבני הינו אדם שעבר הכשרה מקיפה ומלאה בכל הנוגע לענייני הפסיקה, סדרי הדין, הפרוצדורה וההלכה של בית הדין הרבני. כמו כן, טוען רבני יודע באופן מלא להתמצא בבסיס המשפטי והחוקי של הנושאים השונים והמגוונים אשר נמצאים בסמכותו השיפוטית של בית הדין.

לאחר אותה הכשרה שעבר הטוען הרבני הוא מוסמך לעמוד ולייצג בבית הדין. טוען רבני חייב להיות מקצועי על מנת לייצג את לקוחותיו כראוי והוא מוכרח לדעת ולהכיר את סדרי הדין הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני. כמו כן, הטוען הרבני מוכרח להכיר את ההליכים המורכבים להם יידרש בכדי שיוכל לייצג את הלקוח/ה בצורה מכובדת ונכונה.

חשוב לציין, שאם בחרת לנהל את הליך הגירושין שלך בבית הדין הרבני, לו יש יתרונות רבים במקרים מסוימים, הרי שטוען רבני הוא הדמות הטבעית ביותר בערכאה השיפוטית הזו.

מתי ניתן לפנות אל טוען רבני?

במידה ואתם רוצים לפנות אל טוען רבני אך אינכם יודעים מתי אתם יכולים לפנות רצוי שתדעו שאתם יכולים לפנות אל טוען רבני בכל עניין ונושא כלשהו בו אתם עומדים מול בית דין רבני. המצבים הנפוצים ביותר בו אנשים מחליטים לפנות אל טוען רבני הם:

  • בירור יהדות וגיור- כשבמקרה זה אותו אדם מקבל ליווי צמוד של הטוען הרבני בתהליך.
  • מצבים של גירושין, כולל הנושאים הנלווים לגירושין כמו חלוקת רכוש, מזונות, משמורת, כתובה וכו'- יתרונו של טוען רבני ביכולתו לכתוב חוות דעת הלכתית בנושאי הלכה שמורכבים מהרגיל (כפיה לגט, פסולי חיתון וכדומה).
  • קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.
  • ענייני ממון ובוררות שמעוניינים להביא לפתחו של בית דין.

טוען רבני או עורך דין לגירושין?

אתם מוצאים את עצמם מתלבטים למי לפנות – עורך דין שמתמחה בדיני משפחה או שמא אולי בכלל עדיף לפנות לטוען רבני?

במידה ובחרתם לפנות לעורך דין חובה עליכם לבדוק היטב האם לעורך דין זה אכן יש וותק וניסיון בכדי שיוכל לייצג אתכם בצורה הטובה ביותר, האם הוא אכן מתמחה בענייני משפחה, והאם יש לו כלים לתת לכם ייצוג הולם גם בבית הדין הרבני. כאמור, אינכם יכולים לפנות לכל עורך דין אלא רק לעורך דין שמתמחה בדיני משפחה.

עומדת בפניכם אופציה נוספת – טוען רבני. היתרונות שישנם כשפונים לטוען רבני הם לדוגמא שטוען רבני מתמצה בנבכי הפסיקה בדין העברי ובהלכה היהודית יותר מאשר עורך דין לדיני משפחה לצד ההיכרות המעמיקה שיש לטוען הרבני עם פסקי הדין וההלכות השונות של בית המשפט מתוקף הפרקטיקה שמשלבת בין שני התחומים.

עד כה, שזוג רצה להיפרד זה מזו ולקבל גט היה פונה בטבעיות לעורך דין, אולם התברר לא פעם, כי הוויתור על איש מקצוע המתמחה בבתי דין רבניים, יכולה להיות טעות משפטית שיהיה קשה לתקן בהמשך. לכן עומדת אופציה נוספת בפני אנשים שמעוניינים להתגרש והיא הפנייה אל טוען רבני. טוען רבני יכול במסגרת תפקידו וסמכויותיו לנהל הליך גירושין באופן מקצועי בבית הדין הרבני. כאמור, במידה והחלטתם לפנות לעורך דין רצוי לוודא שעורך דין זה הינו בעל ניסיון בתחום מכיוון שאיש מכם אינו רוצה לשכור עורך דין שזהו התיק הראשון שלו, או שבכלל תחום התמחותו הוא דיני עבודה ולא דיני משפחה.

איפה לאשר הסכם גירושין?

יום רביעי, 13 ביולי, 2011

בני זוג שמסיימים הליך גירושין, הן אם זה נעשה בהסכמה, והן אם קמו לו מלחמות על חלוקת רכוש, מזונות הילדים, משמורת הילדים וכדומה נדרשים לחתום על הסכם גירושין. הסכם זה מוגש לאישור בית הדין הרבני או לאישור בית משפט לענייני משפחה, בהתאם להחלטת בני הזוג.

איפה עדיף לאשר הסכם גירושין

אין לכך תשובה ברורה ולכל אחד מתאימה אופציה אחרת.

בבית דין רבני עליכם למסור את הסכם הגירושין אליו הגעתם במזכירות בית הדין עם הבקשה לאישור גירושין בהסכמה. לדיון באישור ההסכם יורשו להיכנס, ברוב המקרים, רק בני הזוג עצמם ונציגיהם (עו"ד או טוען רבני). את הדיון ינהל דיין בכיר מתוך שלושת הדיינים הפוסקים בדיון. ההסכם יקבל תוקף אך ורק אם ישבו בו שלושה דיינים (אלא אם כן בני הזוג ויתרו במפורש על נוכחות שלושה דיינים).

בבית משפט לענייני משפחה יורשו מלווים נוספים של כל אחד מבני הזוג להיות נוכחים בדיון ואת הדיון ינהל ויכריע שופט אחד.

אישור הסכם גירושין ע"י בית דין רבני

בית דין רבני רואה את בני הזוג המבקשים להתגרש בעת הדיון על הסכם גירושין, ופעמים רבות יעסוק בעצם רצונם של בני הזוג להתגרש וישאל על הסיבות לגירושין. בית דין רשאי לדרוש הוכחות לטענות הנשמעות לפניו בגין הסיבות לגירושין וינסה להתרשם אם יש סיכוי לשלום בית, כלומר סיכוי לביטול הגירושין וחזרת הזוג לחיי נישואין משותפים. היה והשתכנע בית הדין כי אין סיכוי לשלום בית והצדדים נחרצים בדעתם להתגרש, ניתן יהיה להתקדם לעבר אישור ההסכם וסידור הגט.

בנוסף בית הדין יבקש להשתכנע כי ההסכם נחתם מתוך רצון ומודעות של שני הצדדים וללא כפיית בן זוג אחד על האחר. אם בית הדין יתרשם כי ההסכם איננו משקף את רצונכם או את רצון בן זוגכם בעת חתימה על ההסכם, אפילו אם אחד מכם ישנה את דעתו בעת הדיון עצמו על אישור ההסכם, לא יהיה ניתן לאשר את ההסכם. בית הדין בודק גם את ההסכם עצמו והוראותיו ומוודא כי אין סעיפים הפוסלים את ההסכם (כמו סעיף המטיל עונש כספי כבד על אחד מבני הזוג במידה ויסרב להתגרש). במידה ויש סעיף כזה, לא ניתן לאשר את הסכם הגירושין עד שיימחק סעיף זה או סעיפים אלו.

לאחר שהשתכנע בית הדין בכל האמור לעיל, יוודא כי הפסקתם לגור יחדיו כבני זוג, יאשר את ההסכם, יעניק לו תוקף של פסק דין ויפנה אתכם למזכירות הרבנות לקביעת מועד לסידור הגט.

קידום הליך גירושין ע"י בית משפט לענייני משפחה

בית משפט לענייני משפחה יכול לאשר הסכם גירושין בצורה מהירה וגמישה יותר, אך איננו יכול להורות על גירושין או לקדם את הליך הגירושין, שכן זה נמצא בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני. אולם לאחר שההסכם קיבל אישור בבית משפט לענייני משפחה, לרוב, הופך ההליך בבית הדין למהיר יותר.

זוגות רבים, מעדיפים להתנהל מול ערכאה אחת, ולכן לרוב, במקרים של גירושין בהסכמה, יעדיפו לאשר את הסכם הגירושין בד בבד עם סידור הגט בבית הדין הרבני.

אישור הסכם גירושין, למעשה מסכם את הליך הגירושין לאחר ששני בני הזוג הסכימו וחתמו עליו. אישור הסכם גירושין יכול להתנהל בבית הדין הרבני או בבית משפט לענייני משפחה. מה שחשוב הוא להכין הסכם גירושין טוב שיעגן את זכויותיכם וזכויות ילדיכם בעתיד, לאורך שנים רבות (לפחות עד אשר יגיעו הילדים לגיל 18). מומלץ מאוד שלא להסתפק בהסכם גירושין חובבני בתרכובת אישית, אל להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני משפחה, טוען רבני או מגשר הבקיא בדיני משפחה. להתערבותו של איש מקצוע באישור הסכם הגירושין ובסידור הגט, גם אם אלו נעשו בהסכמה, חשיבות מכרעת לסיום ההליך באופן חלק ומהיר.

כריכה לתביעת גירושין

יום רביעי, 15 ביוני, 2011

תביעת גירושין ברבנות, כוונתה לתביעת לקבלת גט או מתן גט, והיא מוגשת כאשר צד אחד מעוניין להתגרש והצד השני לא. הצד התובע את תביעת הגירושין ברבנות רשאי לצרף לתביעה לגט, גם תביעות נוספות בעניינים הנלווים לגירושין, כמו: משמורת ילדים, הסדרי ראיה, מזונות, חלוקת הרכוש, כתובה ועוד. צירוף התביעות הללו נקראות כריכה. הכריכה צריכה להיעשות ע"פ כללים מסוימים שיראו על כנות תביעת הגירושין ועל כנות הכריכה.

כאשר הכריכה נעשתה כראוי ועומדת בכללים מסוימים, בית הדין הרבני למעשה רוכש את הסמכות לדון בעניינים אלו, ותביעה מאוחרת לבית המשפט לענייני משפחה – בדר"כ לא תועיל. יש לציין כי בית דין לענייני משפחה יכול לדון בכל הנוגע לפירוק התא המשפחתי אך אינו רשאי לדון בתביעה לגט עצמו.

לכלל זה יוצא מן הכלל אחד: תביעת מזונות הילדים בבית הדין הרבני דורשת הסכמה של שני הצדדים לקבלת סמכות בית הדין לדון בעניין. ללא זה, הסמכות הראשונית היא לבית המשפט לענייני משפחה.

בהקשר הזה חשוב לדעת כי בית הדין הרבני יכול לדון בנושא הגירושין גם כאשר שני הצדדים מסכימים להתגרש אך לא מסכימים בכל הנוגע לנושאים הקשורים בגירושין (כמו גובה המזונות, חלוקת הרכוש וכד')

האם נכון שבית הדין הרבני פוסק נגד נשים?

יום חמישי, 16 בספטמבר, 2010

מקובל לומר שאם אתה גבר והחלטת להתגרש, רוץ מהר לבית הדין הרבני, שם תהיה ידך על העליונה, ושם תזכה להצלחות בכל הנושאים הכרוכים בגירושין. ואם את אישה אל תאבדי אף רגע, הגישי את תביעותייך לבית המשפט לענייני משפחה, שבו יכריעו השופטים הנאורים לטובתך.

אך המציאות הרבה יותר מורכבת. כשבוחנים את התוצאות, מגלים שלעיתים קרובות נשים משיגות תוצאות טובות יותר בבית הדין הרבני, ואף עדיף להן לנהל שם הליך גירושין שישרת את האינטרסים שלהן. לכן, גם אם בעלך הקדים והגיש את התביעות הרכושיות בבית הדין הרבני, זה לא אומר שהוא פעל נכון. בבניית אסטרטגיית גירושין נכונה תגיעי לתוצאות לא פחות טובות מאשר בבית המשפט לענייני משפחה.

בעניין זה, לפני כמה ימים התקשר אליי אדם שבור, שהסדיר ביחד עם אשתו את כל הנושאים בבית המשפט לענייני משפחה, התחיל לשלם מזונות ילדים בסך לא מבוטל בכלל, ופתאום כשהגיע לבית הדין הרבני על מנת לבצע את הגירושין, נכח לדעת שאשתו דורשת את מלוא כתובתה ומזונות אישה עד הגט. ותתפלאו לשמוע – בית הדין פסק לו לשלם מזונות אישה וחיווה את דעתו שעליו לשלם כתובה, שלא לדבר על כך שמתן הגט נדחה עד לתאריך בלתי ידוע.

תביעות גירושין בבית דין רבני

במקרים רבים מומלץ מאוד לנשים לנהל את כל התביעות הקשורות בגירושין בבית הדין הרבני, לדוגמא כאשר תביעת מזונות אישה נידונה בבית הדין הרבני, והבעל מערים קשיים על הגירושין, ומסרב להתגרש ללא סיבה מוצדקת, יוכל בית הדין לחייבו במזונות אישה גבוהים על מנת לזרז את הגירושין.

כך יהיה גם אם יש לך אינטרס להמשיך להתגורר בבית המשותף למרות שבעלך עזב את הבית ומעוניין להתגרש ולחלק את הרכוש- בבית הדין הרבני תוכלי להמשיך להתגורר בבית למרות התנגדותו של בעלך. זהו "מדור ספציפי" שאותו לא ניתן לקבל בבית המשפט לענייני משפחה.

בית הדין הרבני, אינו פוסק נגד נשים

בית הדין מונחה ע"פ מערכת ערכים שמושתת על ההלכה היהודית שבמקרים רבים מאוד שומרת על מעמדה הכלכלי של האישה אף יותר מאשר המערכת האזרחית (כגון בתשלום כתובה, מדור ספציפי, מזונות אישה וכו').

לחופש שלך אין מחיר!

זכרי הסוף האמיתי של הסיפור שלך הוא בבית הדין הרבני. שם ורק שם תוכלי לסיים את הסכסוך באמת. שם תסיימי את ההליך ושם תקבלי את החופש שלך. לכן אל תזלזלי בהגעה לבית הדין ואל תלכי לשם כלאחר יד. טעות אחת עלולה לשנות את מצבך ולגרום למחול שדים סביב קבלת הגט. גם אם החלטתם להתגרש בהסכמה ולנהל הליך גירושין בהסכמה, דאגו שיתלווה אליכם איש מקצוע שיסייע לכם להגיע לחוף מבטחים ללא נזקים מיותרים.

לכן אל תתפתו להקשיב לעצות או לנורמות חברתיות, הסתמכו רק על ייעוץ מקצועי, ועשו זאת מוקדם ככל האפשר.